Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 19 juni 2017

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 21

Laat u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede.