Dagelijks Bijbelcitaat, zaterdag 19 mei 2018

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 1, 9b

We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen
door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.