Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 19 okt 2019

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 1, 14

Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont,
het goede dat je is toevertrouwd.

 

 

Lezing van de dag Leestip van de dag