Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 2 febr 2019

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 16

Jezus nam de kinderen in zijn armen en zegende
hen door hun de handen op te leggen.