Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 2 febr 2019

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 28-32

Simeon nam het kind in zijn armen en loofde God met de woorden:
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt
ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt
aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag