Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 2 juli 2022

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8, 2

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.