Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 2 september 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 6a

Jezus zei :
‘Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug,
sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is.’