Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 20 aug 2022

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 13c

Dien elkaar in liefde.