Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 21 april 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 3

Jezus zei :
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’