Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 21 juli 2018

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 13

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens
te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag