Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 21 mei 2022

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 2, 8

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.

Foto door Burkard Meyendriesch / Bron: Pixabay