Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 23 juli 2022

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 2, 19b-20a

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.