Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 23 maart 2019

Uit het evangelie volgens Lucas 15, 20bc

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen.
Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af,
viel hem om de hals en kuste hem.