Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 24 febr 2024

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 44-45

Jezus zei: ‘Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’