Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 24 okt. 2015

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 6, 10

Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.

 

812jc2.4L