Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 25 mei 2024

Uit het boek Psalmen 145, 18

Allen die Hem aanroepen is de Heer nabij,
die Hem roepen in vast vertrouwen.