Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 25 november 2017

Uit de eerste brief van Petrus 3, 10

Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn,
moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen,
hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen,
en voortdurend vrede nastreven.