Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 26 jan 2019

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 12, 14a

Streef ernaar in vrede te leven met allen.