Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 26 sept 2020

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 2, 9-10

In Christus is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.