Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 27 aug 2022

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 1, 27-28

Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.