Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 27 juni 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 8, 14-15

Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag Hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor Hem te zorgen.