Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 27 mei 2023

Uit het boek Psalmen 143, 10

Leer mij uw wil te volbrengen,
U bent mijn God,
laat uw goede Geest mij leiden
over geëffende grond.