Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 28 jan 2023

Uit het evangelie volgens Marcus 4, 37-38

Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’