Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 28 mei 2016

Uit het boek Psalmen 63, 3

God, in het heiligdom heb ik U gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.

 

4 sample 3a

 

Lezing van de dag Leestip van de dag