Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 28 okt 2023

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 2, 19-20

U bent geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.