Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 29 april 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25

Jezus bad :
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen
voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden,
maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.’