Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 3 februari 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 4, 4b

De mens leeft niet van brood alleen,
maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.