Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 3 juni 2017

Uit de handelingen van de Apostelen 1, 8

Jezus zei :
‘Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht
ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea
en Samaria,
tot aan de uiteinden van de aarde.’