Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 3 sept 2022

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8, 2

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood.