Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 3 september 2016

Uit de tweede brief  van Paulus aan de Korintiërs 3, 6

Christus heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe
verbond te dienen:
niet het verbond van een geschreven wet,
maar dat van zijn Geest.
Want de letter doodt,
maar de Geest maakt levend.

 

Pope Attends a Beatification Ceremony

 

Lezing van de dag Leestip van de dag