Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 30 juni 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 8, 14-15

Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan,
zag Hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen.
Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween.
Ze stond op en begon voor Hem te zorgen.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag