Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 31 aug 2019

Uit de eerste brief van Petrus 4, 10

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft,
gebruiken om de anderen daarmee te helpen,
zoals het goede beheerders van Gods
veelsoortige gaven betaamt.

 

 

Lezing van de dag Leestip van de dag