Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 4 mei 2019

Uit het evangelie volgens Johannes 6, 19b-20

Plotseling zagen ze Jezus over het meer lopen;
Hij was dicht bij de boot en ze werden bang.
Maar Hij zei: ‘Ik ben het, wees niet bang.’