Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 5 juni 2021

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 5, 2

Ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.