Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 6 aug 2022

Uit het evangelie volgens Lucas 9, 35

Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!’ 

Transfiguratie