Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 6 jan 2024

Uit het evangelie volgens Marcus 1, 8

Johannes sprak: ‘Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’