Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 6 juni 2015

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32a

Wees goed voor elkaar en vol medeleven.

 

iStock_000017172581Small

 

Lezing van de dag Leestip van de dag