Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 6 juni 2020

Uit het evangelie volgens Marcus 12, 43-44

Jezus sprak: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’