Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 6 mei 2023

Uit het evangelie volgens Johannes 14, 12-13

Jezus sprak: ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.’