Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 6 okt 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 10, 21

Jezus begon vervuld van de heilige Geest te juichen en zei:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen,
maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Ja, Vader, zo hebt U het gewild.’