Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 7 jan 2023

Uit het evangelie volgens Johannes 2, 5

Te Kana sprak Maria tot de bedienden: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’