Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 7 mei 2022

Uit het evangelie volgens Johannes 6, 67-69

Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent.’