Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 7 nov 2020

Uit het evangelie volgens Lucas 16, 15

Jezus sprak tot de Farizeeën: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.’