Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 7 okt 2023

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 46-47

Maria zong: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder.’