Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 8 april 2017

Uit de profeet Ezechiël 37, 26

Zo spreekt God de Heer :
‘Ik sluit met hen een vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren.
Ik zal hun een vaste woonplaats geven en hen talrijk maken;
mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden staan.