Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 8 jan 2021

Uit het boek Spreuken 9, 10

Wijsheid begint met ontzag voor de Heer,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.

Verzoeningskerk in Taizé