Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 8 juli 2017

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 7a

Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg.