Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 8 juli 2023

Uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs 1, 5

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.