Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 8 juni 2019

Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 4-5

Toen Jezus eens bij de leerlingen was, droeg Hij hun op:
‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten
tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij
hebben gehoord, in vervulling zal gaan.
Johannes doopte met water, maar binnenkort
worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’

 

 

Lezing vaenn de dag Leestip van de dag