Dagelijks Bijbelcitaat – zaterdag 8 mei 2021

Uit het evangelie volgens Johannes 15, 19ab

Jezus zei: ‘Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen.’